Islamic Sadeqin Website
Haqqımızda
Bizimlə əlaqə
 • MÜASİR YAZIÇI SAİB ƏBDÜL-HƏMİD

  Məntiqsizlikdən və təəssübkeşlikdən uzaq olan elmi söhbətlər əhli-sünnənin bir sıra görkəmli şəxsiyyətlərinin, Cəfəri məzhəbinin düzgünlüyünə etiraf və onu ağıl, Quran və hədisə əsaslanan şəriətə malik bir məzhəb kimi qəbul etmələrinə səbəb olmasından əlavə, həm də onların bəzi böyüklərinin öz məzhəblərini tərk edərək, şiəliyi səmimi qəlbdən qəbul etmələriylə nəticələnmişdir. Onlar etiraf etmişlər ki, haqq birdir və onun təmsilçisi Əhli-beyt məzhəbi sayılan [davamı...]

 • GÖRƏSƏN İKİ NAMAZI BİR-BİRİNİN ARDINCA ARDICIL OLARAQ QILMAQ DÜZGÜNDÜRMÜ? ...

  Bu sual hal-hazırda bir çoxlarını düşündürür. Xüsusən də, haqq axtaran gənclər iki namazın ardıcıl qılınmasının düz və ya səhv olmasını tez-tez araşdırırlar. Çox vaxt biz bu sualla qarşılaşırıq: Zöhr və əsr, məğrib və işa namazlarını ardıcıl olaraq birini digərindən sonra qılmaq məqbul sayılırmı? CAVAB [davamı...]

 • ƏLLAMƏ MƏHƏMMƏD TƏQİ CƏFƏRİNİN TƏBRIZI

  ŞƏXSİYYƏTİƏllamə Məhəmmədtəqi Cəfəri Doğum tarixi: Mordad ayı, 1925. Doğulduğu yer: Təbriz Vəfatı: Aban ayı, 1998. USTADLARIMərhum Əhəri, Şeyx Məhəmmədrza Tənekabuni, Mirzə Mehdi Aştiyani, Seyid Abdulhadi Şirazi, Şahrudi, Ayətullah Xoyi, Mirzə Həsən Yəzdi, Şeyx Sədrüllah Qafqazi, Şeyx Mürtəza Taliqani, Şeyx Əli Məhəmməd Bürucerdi və s. ƏSƏRLƏRİƏllamənin əsərlərinin sayı 96-ya yaxındır. Onlardan [davamı...]

 • İMAM XOMEYNİNİN ARİFANƏ ŞERLƏRİNDƏN TƏRCÜMƏLƏR


  • Müәllif : -
  • Tәrcümә еdәn : Tərcümə qrupu
  • Nəşr : Şəhriyar
  • Nəşr tarixi : 2008

 • ISLAMIN CAZIBƏSI

  Ata-anam məsihidirlər. Onlar məni Babi İvanz adlandırdılar, lakin indi məni müsəlmanlar Xədicə İvanz adı ilə tanıyırlar. Bu yazı mənim və həyat yoldaşımın necə müsəlman olmağımız haqqındadır. Yaxşı yadımdadır ki, 7-8 yaşım [davamı...]


İNSANLARA XİDMƏT

İslam əxlaqında ən səciyyəvi xüsusiyyətlərdən biri xalqa, xüsusilə mömin və saleh bəndələrə xidmət etməkdir. İslam təlimləri və övliyaların həyat tərzindən belə nəticəyə gəlmək olar ki, vacib əməlləri yerinə yetirdikdən sonra Allah-taalaya yaxınlaşmaq üçün ən yaxşı [davamı...]

ALLAH-TAALANIN MƏHDUD BİR VARLIQ OLMADIĞINI NƏZƏRƏ ...

Əsas sual bundan ibarətdir: İnsan əqli Allahın zatının hansı sifətlərə malik olduğunu başa düşməyə qadirdirmi? Onun zatına layiq olan və layiq olmayan sifətlər hansılardır? Görəsən, insan əqli ilahi sifətləri dərk etməyə qadirdirmi? Bu haqda fikirləşən insan müəyyən nəticəyə nail ola bilərmi? Müsəlman sxolastlar bu sualları müxtəlif şəkildə cavablandırmışlar. Biz burada yalnız Əllamə Təbatəbainin ən tutarlı və mükəmməl cavabını qeyd etməklə kifayətlənirik: İnsan əqli Allahın sifətlərini dərk etməyə [davamı...]