Əsas səhifə | Kitabxana | Məqalələr | Şübhələr | Sual və cavab | Alimlər | Şiəliyə tapınanlar | Nəzər nöqtəsi | Qalereya |

  • Ünvan : İMAM XOMEYNİ (R) ƏSRİ
  • Müәllif :
  • Tәrcümә еdәn : A.Əlizadə
  • Nəşr : Şəhriyar
  • Nəşr tarixi : 2006

  • -

    Mündəricat